Karta pobytu czasowego

Opublikowany Dodaj komentarz

Karta pobytu czasowego umożliwia cudzoziemcom legalne przebywanie i przemieszczanie się po terytorium naszego kraju w okresie od 1 roku do 3 lat. Zdobycie tego dokumentu wymaga szeregu formalności.Dla obywateli naszego kraju kwestia zdobycia obywatelstwa, pozwolenia na pracę, czy kartę pobytu na terenie Polski to pojęcia niemal abstrakcyjne. Większość z nas niekoniecznie zdaje sobie sprawę z tego ile formalności wymaga otrzymanie tego typu dokumentów dla cudzoziemców. Jeśli jednak zależy im na możliwości legalnego przebywania w Polsce, muszą liczyć się z obowiązkiem dopełnienia wszelkich wymagań

Karta pobytu czasowego

Pojęcie Karta pobytu czasowego nie jest mi obce. Jeszcze podczas studiów spotkałam się z tym terminem. Przebywałam wtedy ze studentami z innych krajów, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia edukacji na naszych uczelniach. Wiem, że ten proces uzyskania dokumentów wcale nie jest ani prosty, ani krótkotrwały. Karta pobytu czasowego  może być wydana na czas od 1 roku do maksymalnie 3 lat. Jeśli po upłynięciu tego terminu nadal zależy nam na legalnym przebywaniu w Polsce, należy złożyć wiosek o kolejną kartę.

Kiedy możemy otrzymać kartę?

W jakich przypadkach okolicznościach wydawana  jest Karta pobytu czasowego dla cudzoziemców:

– ze względu na studia na wyższej uczelni,

– ze względu na pracę,

– ze względu na prowadzenie na terenie naszego kraju działalności gospodarczej,

– ze względu na odbywanie kursów przygotowawczych do rozpoczęcia studiów w Polsce,

– ze względu na prowadzenie badań naukowych,

– ze względu na małżeństwo z osobą posiadającą obywatelstwo naszego kraju

– w przypadku chęci połączenia z rodziną.

Wniosek o wydanie Karty pobytu czasowego powinien zostać złożony osobiście nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu do wojewody (właściwego ze względu na miejsce pobytu).

Niezbędne dokumenty

  • poprawnie wypełniony wniosek
  • cztery aktualne fotografie
  • ksero aktualnego dokumentu podróży

Należy zabrać ze sobą także dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, czyli zaświadczenie z uczelni, od pracodawcy itd.

Oplata skarbowa wynosi 340 złotych, natomiast opłata za wydanie karty to 50 złotych. Czas podjęcia decyzji to około 30 dni.

Related content